Göteborg

Gillar du systemutveckling?

 

Vem är du?

Är du en utvecklare med minst 3 års erfarenhet?

Förstår du redan eller vill lära dig mer om vad systemutveckling handlar om på djupet och vilken nytta eXtreme Programming practises såsom TDD, pair programming, continuous integration, coding standards och refactoring medför?

Kan du arbeta i tvärfunktionella utvecklingsteam i enlighet med en agil utvecklingsmetodik?

Vill du jobba i ett agilt företag där laganda och kamratskap inte bara är en intern angelägenhet utan också styr vår samverkan med kunder och alla våra projekt?

Vill du ta dig an nya utmaningar i form av andra branscher och utvecklingsprojekt med jämna mellanrum?

Kan du kommunicera både på svenska och engelska?

 

Kan du något av nedanstående?

 • Java (EE)
 • C#
 • Eclipse eller motsvarande IDE
 • JSP
 • Javascript med något ramverk (AngularJS, jQuery, React et c.)
 • JPA, Hibernate
 • Spring
 • MVC (JFS, Spring MVC, Struts2)
 • JAX-RS, JAX-WS, JMS
 • Maven, Gradle
 • JUnit
 • JBoss, Tomcat, WebLogic, IBM WebSphere
 • Jenkins, Hudson
 • SQL
 • AJAX
 • HTML
 • CSS

Ansök

Gillar du systemutveckling?

Personuppgifter