Göteborg

Är du kravanalytiker?

 

Vill du arbeta med kravarbete och själv bestämma över din tid?

Vem är du?

 • Kan leda och samordna framtagning av krav, både funktionella och icke-funktionella krav
 • Kan kartlägga verksamhetens behov genom att utföra intervjuer, workshops och fältstudier m.m.
 • Har jobbat och kan ta fram kravspecifikationer utifrån genomförd verksamhetsanalys
 • Tar ansvar och förmedlar till övriga projekt-/teammedlemmar.
 • Kan jobba i korsfunktionella team med agil utvecklingsmetodik.
 • Du är en stark kommunikatör både på svenska och engelska

 

Din roll:

 • BA/kravanalytiker, med minst 5 års erfarenhet
 • Erfarenhet av process- och begreppsmodellering
 • Utföra kravanalys och informationsmodellering
 • Bekväm i att arbeta i team
 • Väl förtrogen med att planera, leda och genomföra seminarier/workshops
 • Gillar att utföra aktiviteter för verksamhetsanalys och kravinsamling
 • Du är väl införstådd i teknisk kravhantering av IT-system
 • Du kan kravmetoder samt förmåga att både tillämpa och lära ut dessa

 

Bra om du har eller kan:

 • Acceptanstestdriven utveckling (ATDD)
 • Erfarenhet av offentlig verksamhet
 • ISTQB certifiering

Projektmodeller IPMA eller PMI,

Ansök

Är du kravanalytiker?

Personuppgifter